Over EPP

EPP staat voor Eikholt Projectmanagement & Procurement.

Graag stel ik mijzelf, Jeroen Eikholt,  aan u voor als een enthousiaste man, met bijna 20 jaar werkervaring in de ontwikkeling van de openbare ruimte. Getrouwd en de trotse vader van twee prachtige dochters.

Na succesvolle studies Civiele Techniek en Hydrologie & Waterbeheer, ben ik werkzaam geweest bij en voor gemeentes, provincies, waterschappen, rijksoverheid en meerdere private partijen en NGO's.

Samenwerken is zelden eenvoudig, wordt aan de voorkant in alle gevallen als succesfactor genoemd en aan de achterzijde als verbeterpunt.

Het spanningsveld dat ontstaat, bij de samenwerking van partijen, meestal veroorzaakt door verschillen in cultuur en werkwijze, is er één die continue aandacht behoeft. Het zoeken naar balans vraagt veel van de betrokkenen en vraagt zekere eigenschappen van de partners.  EPP beoogd op dit gebied een kwalitatief onderscheidende speler te zijn.

Mijn kennis en ervaring heeft zich in de afgelopen jaren opgebouwd vanuit het onderhoudssegment (implementatie van de allereerste prestatiecontracten), via de stedelijke vernieuwing (Vogelaar), naar de grotere infrastructurele projecten op en langs de Nederlandse wegen en vaarwegen (Ruimte voor de Rivier, Marker Wadden).

Ik heb ruime ervaring met de inkoop van grote en risicovolle projecten in de civiele wereld. Kernwoorden bij de meest recente projecten waren vergaande vervlechting, Best Value Procurement, alliantie en concurrentiegerichte dialoog, waarbij dient te worden opgemerkt dat deze instrumenten geen doel op zich zelf waren, maar als vernieuwend instrument werden ingezet om het resultaat te behalen.

Naast inkoopmanagement en -advies is EPP inzetbaar voor project-, contractmanagement en projectleiding. Ik heb veel kennis en ervaring met meerdere contractbeheersingsmethodes, waaronder Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

De rode draad in mijn curriculum vitae is vernieuwing van product en proces. Vernieuwing, of moderner: innovatie, brengt eigenlijk direct een spanningsveld met zich mee. Deze omgeving, waarbinnen je moet meedeinen waar nodig en krachtig koers moet houden waar mogelijk, is wat mij drijft en waarbinnen ik het best tot mijn recht kom.